Şcoala Gimnazială Nr. 49 Bucureşti – beneficiară a măsurii „WEB Start!”

Măsura „WEB Start!” a fost elaborată de Asociaţia PRAXIS EDU în cadrul Proiectului Praxis EDU şi reprezintă iniţiativa asociaţiei de a oferi în mod gratuit unităţilor de învăţământ interesate un model de website.

Aceasta măsură se circumscrie Priorităţii 1 a proiectului, respectiv îmbunătăţirea accesului la internet şi resurse digitalea. Obiectivele priorităţii sunt familiarizarea utilizatorilor cu resursele şi serviciile digitale, modernizarea metodelor şi materialelor de predare, îmbunătăţirea accesului la materiale educaţionale, creşterea vizibilităţii unităţilor de învăţământ, precum şi uşurarea accesului către informaţii privind burse, programe şcolare, granturi, proiecte europene ce pot fi accesate de acestea.

Astfel, Şcoala Gimnazială nr. 49 Bucureşti a beneficiat de implementarea în mod gratuit a unui website, conform cerinţelor grafice ale beneficiarului.

Versiunea de lucru, pe care orice alte unităţi interesate o pot consulta, poate fi vizualizată la adresa http://modelscoala.praxis-edu.org/.