Proiectul Praxis EDU la Liceul Teoretic „Vlad Ţepeş” din Timişoara

Asociaţia PRAXIS EDU şi Liceul Teoretic „Vlad Ţepeş” din Timişoara colaborează cu succes în cadrul Proiectului Praxis EDU. Unitatea şcolară devine primul partener al asociaţiei în regiunea Banatului şi beneficiază de dotările puse la dispoziție prin intermediul măsurii „Necesar 10!”, respectiv de suplimentarea numărului de calculatoare al laboratorului de informatică.

Dotările oferite vor fi folosite la îndeplinirea priorităţilor Proiectului Praxis EDU, respectiv: Prioritatea 1: îmbunătăţirea accesului la internet şi resurse digitale, Prioritatea 2: actualizarea metodelor şi materialelor de predare, Prioritatea 3: prevenire şi combaterea abandonului şcolar, Prioritatea 4: stimularea incluziunii sociale şi implicare cetăţenească activă.

Prin intermediul aceastei colaborări, asociaţia pornește în anul 2016 cea de-a doua etapă a Proiectului Praxis EDU, parteneriatul cu unitatea de învăţământ urmând a se derula pe parcursul anilor şcolari 2016 – 2017 şi 2017 – 2018.