Proiectul Praxis EDU implementat cu succes la Şcoala Gimnazială Şovarna, Jud. Mehedinţi

Prin parteneriatul încheiat cu Şcoala Gimnazială Şovarna din Judeţul Mehedinţi, Asociaţia PRAXIS EDU reuşeşte să doteze în luna iulie a patra unitate şcolară în acest an, din tot atâtea judeţe, prin intermediul Măsurii „Necesar 10!”.

Măsura este adoptată în cadrul Proiectului Praxis EDU iar dotările puse la dispoziţia unităţii şcolare, respectiv calculatoare noi, vor fi utilizate în scopul realizării priorităţilor proiectului, anume Prioritatea 1: îmbunătăţirea accesului la internet şi resurse digitale, Prioritatea 2: actualizarea metodelor şi materialelor de predare, Prioritatea 3: prevenire şi combaterea abandonului şcolar, Prioritatea 4: stimularea incluziunii sociale şi implicare cetăţenească activă. Parteneriatul cu unitatea de învăţământ urmează a se derula pe parcursul anilor şcolari 2016 – 2017 şi 2017 – 2018.

În cea de-a doua jumătate a anului Ascoiaţia PRAXIS EDU urmăreşte să implementeze o nouă măsura adoptată în cadrul Proiectului Praxis EDU care va urmări, în principal, Priorităţile 1 şi 2 ale proiectului, îndeosebi îmbunătăţirea competenţelor lingvistice.