Praxis LIBRIS: descriere şi obiectiv

Obiectivul Praxis LIBRIS este suplimentarea şi îmbunătăţirea colecţiilor bibliotecilor din şcoli şi modernizarea dotărilor acestora în scopul de a corespunde cerinţelor actuale.

Care este rolul bibliotecilor în societatea actuală? 

Scopul sistemului de educaţie este să formeze persoane active şi independente, preocupate de continuarea procesului de învăţare pe parcursul întregii vieţi, iar nu simpli destinatari pasivi ai unei cantitatăţi determinate de informaţie.

În societatea actuală tehnologia a transformat metodele de predare şi, implicit, pe cele de studiu iar capacitatea de a o folosi în scopul de a accesa informaţia ocupă un loc important în procesul educaţional. Astfel, studentul de astăzi trebuie să dobândească o serie de deprinderi în domeniul tehnologiei informaţiei, să-şi dezvolte raţionamentul logic şi să fie înarmat cu strategii de căutare şi filtrare a informaţiilor.

Într-un astfel de mediu, personalul de specialitate din biblioteci poate şi trebuie să joace un rol esenţial în procesul de predare şi să devină colaboratori strânşi ai cadrelor didactice. Bibliotecarii sunt persoanele în măsură să identifice noi resurse ce pot fi folosite în cadrul orelor de clasă şi a proiectelor şcolare şi să organizeze colecţiile în aşa fel încât acestea să fie accesibile şi utile tuturor celor implicaţi în activitatea de învăţământ.

Care sunt activităţile Asociaţiei PRAXIS EDU în acest domeniu?

Prin acest nou proiect asociaţia urmăreşte să îşi consolideze implicarea în domeniul educaţiei şi să contribuie la realizarea unor biblioteci moderne, adaptate nevoilor contemporane.

Vrei să ştii cum te poţi implica? Trimite-ne un mesaj la contact@praxis-edu.org şi te vom contacta în cel mai scurt timp.