Praxis EDU: descriere şi obiectiv

Obiectivul proiectului Praxis EDU este înlesnirea accesului elevilor la educaţie şi resurse educaţionale în scopul parcurgerii cu succes a nivelelor sistemului de învăţământ românesc.

Cum acţionează Asociaţia PRAXIS EDU în vederea atingerii acestui obiectiv?

Pentru a acţiona într-un mod eficient, asociaţia a organizat activităţile în jurul anumitor rezultate, denumite „Priorităţi”. Fiecare Prioritate reprezintă în sine un pas către un sistem de învăţământ adaptat cerinţelor societăţii actuale, capabil să se adapteze evoluţiilor viitoare. În acelaşi timp, asociaţia doreşte să contribuie la formarea spiritului civic şi la creşterea implicării cetăţeneşti în societate.

Prioritatea 1 urmăreşte facilitarea accesului unităţilor de învăţământ la internet şi la resursele educaţionale online, precum şi dezvoltarea competenţelor de utilizare noilor tehnologii în vederea adaptării cerinţelor actuale ale societăţii.

Prioritatea 2 urmăreşte actualizarea metodelor şi materialelor de predare, precum şi dezvoltarea unor programe şi activităţi ce au ca scop stimularea interacţiunii dintre elevi şi dobândirea unor competeţe sociale sporite.

Prioritatea 3 are ca scop, prevenirea şi combaterea abandonului şcolar.

Prioritatea 4 se axează pe stimularea incluziunii sociale, precum şi pe implicarea cetăţenească activă, urmărind să apropie unităţile de învăţământ de comunităţile  din care fac parte.

Află mai multe trimiţându-ne un mesaj la contact@praxis-edu.org.