Praxis ACADEMIA: descriere şi obiectiv

Obiectivul Praxis ACADEMIA este dezvoltarea unui program de stagii de practică destinat studenţilor facultăţilor de drept din ţară şi a unui sistem de burse care să le permită acestora efectuarea stagiilor în cadrul marilor societăţi de avocatură din ţară.

Activităţile ce compun stagiile au fost concepute şi structurate de practicieni, avocaţi cu experienţă acumulată atât în cadrul unora dintre cele mai mari societăţi de avocatură din ţară, cât şi în interiorul unor societăţi cu un număr mai restrâns de colaboratori sau titulari ai unor cabinete individuale.

Praxis ACADEMIA doreşte să devină un liant şi un mijlocitor organizat al dialogului instituţiilor universitare cu formele de exercitare a profesiei cu rezultate benefice pentru ambele părţi, cu perspectiva ca numărul studenţilor angajaţi imediat după absolvire să crească.

Cui i se adresează?

Praxis ACADEMIA se adresează în mod special studenţilor din anii 3 şi 4 de studiu, facultăţilor de drept şi cadrelor didactice din cadrul acestora, precum şi formelor de exercitare a profesiei de avocat.

Sunt student la o facultate de drept: ce-mi oferă Praxis ACADEMIA?

 • posibilitatea de a te familiariza cu activităţile pe care le vei desfăşura cu precădere la începutul exercitării profesiei de avocat;
 • oportunitatea de a observa practici reale de lucru;
 • şansa de a cunoaşte aşteptările viitorilor angajatori;
 • prilejul şi de a-ţi forma şi menţine relaţii cu membrii profesiei în cadrul căreia urmează să activezi.

Sunt o forma de exercitare a profesiei de avocat: ce aduc în plus stagiile de practică Praxis ACADEMIA?

 • activităţi concepute şi structurate în colaborare cu practicieni şi cadre didactice;
 • selecţia studenţilor efectuată direct de către cadrele didactice din cadrul facultăţilor de drept;
 • instrumente prin care pot fi evaluate în mod obiectiv compatibilitatea studenţilor primiţi în practică cu poziţia de viitori colaboratori.

Sunt o instituţie de învăţământ: de ce aş dori să mă implic în acest program?

 • înfiinţarea unor grupuri de lucru care să contribuie la dezvoltarea continuă a programului de stagii;
 • dezvoltarea unei serii de activităţi suplimentare destinate studenţilor participanţi;
 • organizarea regulată a unor conferinţe având ca obiect de discuţie teme juridice şi sistemul de educaţie;
 • realizarea unor publicaţii şi alte acţiuni ce fac obiectul asociaţiei, toate acestea în colaborare cu universităţile partenere;
 • generarea unui interes imediat în rândul studenţilor cu potenţial academic, care se va concretiza într-o mai mare implicare a acestora la activităţile curiculare, în scopul de a obţine recomandarea necesară participării la stagiile de practică.

Ce presupune parteneriatul în cadrul proiectului Praxis ACADEMIA?

Singura sarcină a instituţiilor de învăţământ participante va fi aceea de a recomanda către asociaţie studenţi care se evidenţiază prin inclinaţia către profesia de avocat, luând în calcul, în primul rând, rezultatele academice.

Din punctul de vedere al formelor de exercitare a profesiei, în măsura în care vor primi în stagiu studenţii recomandaţi, acestea vor trebui să completeze fişele de evaluare finală a studenţilor şi să elibereze un certificat de confirmare a parcurgerii stagiului.

Cum pot să particip?

Studenţi

Dacă eşti student, iar facultatea ta nu ne este deja partener în programul, ne poţi trimite o solicitare în acest sens, urmând ca noi să contactăm conducerea universităţii în vederea includerii acesteia în program.

Dacă facultatea ta este deja partener, singura modalitate este primirea unei recomandari din partea unuia dintre profesori. În general, odată ce iţi vei anunţa intenţia, vei fi supus unei perioade de probă, în care ţi se vor observa rezultatele academice, urmând ca în funcţie de evoluţia ta să primeşti această recomandare. Ulterior, recomandarea va ajunge la noi, iar noi o vom prezenta formelor de exercitare cu care colaborăm. În momentul în care una dintre acestea îşi va manifesta interesul, vei fi anunţat de către profesorul care te-a recomandat.

Facultăţi de drept şi forme de exercitare a profesiei

Vă rugăm să ne adresaţi o solicitare în acest sens la adresa contact@praxis-edu.org, urmând ca parteneriatul să fie încheiat în cel mai scurt timp.