„Educaţie prin sport!” în parteneriat cu CS SPEED BASKETBALL

Asociaţia PRAXIS EDU inaugurează măsura „Educaţie prin sport!” în parteneriat cu Asociaţia Clubul Sportiv SPEED BASKETBALL din Mun. Bucureşti.

Măsura se adaugă activităţilor dezvoltate în cadrul Proiectului Praxis EDU şi este îndreaptată spre realizarea  Priorităţii 3: prevenire şi combaterea abandonului şcolar şi Priorităţii 4: stimularea incluziunii sociale şi implicare cetăţenească activă.

În temeiul protocolului încheiat, Asociaţia PRAXIS EDU pune la dispoziţie şi asigură dotarea cu echipament sportiv necesar jocului de baschet, CS SPEED BASKETBALL urmând a se asigura că toţi elevii legitimaţi la cursurile organizate îşi menţin sau îşi îmbunătăţesc rezultatele şcolare pe parcursul anului şcolar 2015 – 2016. De asemenea, CS SPEED BASKETBALL va participa alături de Asociaţia PRAXIS EDU la promovarea măsurii „Educaţie prin sport!” în scopul implementării sale în cadrul unităţilor de învăţământ din ţară.

Clubul Sportiv SPEED BASKETBALL este o persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, având drept scop fundamental asigurarea climatului optim, organizatoric şi financiar pentru desfăşurarea activităţilor sportive în ramura sportivă baschet.