Asociaţia PRAXIS EDU în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” din Iaşi

Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” din Iași se alătură partenerilor Asociaţiei PRAXIS EDU în cadrul Proiectului PRAXIS EDU. Prin prezenta colaborare Asociaţia PRAXIS EDU extinde aria de acoperire a proiectului la cinci judeţe din ţară, respectiv Timişoara, Olt, Cluj, Neamţ şi Iaşi.

În prima etapă, ca şi în cazul celorlalte unităţi de învăţământ, Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” din Iaşi a beneficiat de dotările puse la dispoziţie de asociaţie în cadrul măsurii „Necesar 10!”, respectiv calculatoare noi pentru laboratorul de informatică.

În baza parteneriatului, dotările vor fi folosite de Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” din Iaşi  în vederea îndeplinirii priorităţilor Proiectului Praxis EDU, respectiv: Prioritatea 1: îmbunătăţirea accesului la internet şi resurse digitale, Prioritatea 2: actualizarea metodelor şi materialelor de predare, Prioritatea 3: prevenire şi combaterea abandonului şcolar, Prioritatea 4: stimularea incluziunii sociale şi implicare cetăţenească activă.

Această noua colaborare face parte din cea de-a doua etapă a Proiectului Praxis EDU, parteneriatul cu unitatea de învăţământ urmând a se derula pe parcursul anilor şcolari 2016 – 2017 şi 2017 – 2018.